Monthly Archives: Dekabr 2017

Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası

Kafedranın yaranma tarixi Azərbaycanda Fransız dilinin tədrisi ilk dəfə APİ-nin nəzdində Xarici dillər fakültəsində  başlamışdır. 1939-cu ilin iyun ayında Xalq Maarif Komissarı “Fransız və latın...