Elmi Şuranın 26 aprel 2017-ci il tarixli “08” saylı iclas protokolundan

914

Azərbaycan Dillər Universiteti

 

Elmi Şuranın 26 aprel 2017-ci il tarixli “08” saylı iclas protokolundan

ÇIXARIŞ

 

Elmi Şuranın tərkibi:  28 nəfər

İştirak edir:                  22 nəfər

 

Eşidildi:                                              ADU-da Jurnalistika kafedrasının yaranması haqqında.
Qərar: ADU-da Jurnalistika kafedrası yaradılsın.
 
 
 

Açıq səsvermənin nəticəsi:

Leyhinə « 22», Əleyhinə «yox»,  Bitərəf «yox»

 

 

                     SƏDR:                                                  PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

 

 

 

                     ELMİ КАТİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

 

Elmi Şuranın 26 aprel 2017-ci il tarixli “08” saylı iclas protokolundan

ÇIXARIŞ

 

Elmi Şuranın tərkibi:  28 nəfər

İştirak edir:                  22 nəfər

 

Eşidildi:                                              ADU-nun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektorluğunun tərkibində “Qrantlar və Layihələr departamenti”nin yaradılması haqqında.
Qərar: ADU-nun Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Prorektorluğunun tərkibində “Qrantlar və Layihələr departamenti” yaradılsın.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Leyhinə « 22», Əleyhinə «yox»,  Bitərəf «yox»

 

 

                     SƏDR:                                                  PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

 

 

 

                     ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Dillər Universiteti

 

Elmi Şuranın 26 aprel 2017-ci il tarixli “08” saylı iclas protokolundan

ÇIXARIŞ

 

Elmi Şuranın tərkibi:  28 nəfər

İştirak edir:                  22 nəfər

 

Eşidildi:                                              Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktor müavini Arzu Nağıyevin ADU-nun İctimai Nəzarət Şurasına üzv qəbul olunması haqqında.
Qərar: Trend İnformasiya Agentliyinin baş direktor müavini Arzu Nağıyev ADU-nun İctimai Nəzarət Şurasına üzv qəbul olunsun.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Leyhinə « 22», Əleyhinə «yox»,  Bitərəf «yox»

 

 

                     SƏDR:                                                  PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

 

 

 

                     ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

SHARE