Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan çıxarış

1162

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

 

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                          “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı ADU-nun fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında
Qərar: “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı ADU-nun fəaliyyət planı təsdiq edildi.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

  

 

                     SƏDR:                                          PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

               ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

 

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                          Azərbaycan Dillər Universitetinin Ümumi şöbəsinin Əsasnaməsinin təsdiq olunması haqqında
Qərar: Azərbaycan Dillər Universitetində Ümumi şöbənin Əsasnaməsi təsdiq olunsun.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

 

 

 

 

                     SƏDR:                                          PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

                       ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

 

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                          ADU-nun İctimai Nəzarət Şurasının  üzvü Bayram Hüseynzadənin Bakı Mühəndislik Universitetinə prorektor təyin olunması ilə əlaqədar olaraq onun “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin baş redaktoru Nurəddin Heydərov ilə əvəz edilməsi haqqında
Qərar: ADU-nun İctimai Nəzarət Şurasının  üzvü Bayram Hüseynzadə Bakı Mühəndislik Universitetinə prorektor təyin olunması ilə əlaqədar olaraq “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin baş redaktoru Nurəddin Heydərov ilə əvəz edilsin.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

 

 

 

 

                     SƏDR:                                          PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

                       ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

 

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                          ADU-da Qafqazşünaslıq kafedrasının yaradılması haqqında
Qərar: ADU-da Qafqazşünaslıq kafedrası yaradılsın.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

 

 

 

 

                     SƏDR:                                          PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

                      ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                                  ADU-nun Elmi Şurası tərkibində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış komissiyaların təsdiq edilməsi haqqında
Qərar: ADU-nun Elmi Şurası tərkibində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış komissiyalar aşağıdakı tərkibdə  təsdiq edilsin:

1.      Elmi, akademik etika və innovasiyalar komissiyası: 

Abdiyeva Ədalət Murad qızı sədr,

Cəfərova Leyla Mirhəsən qızı

Sabitova Aynur Zakir qızı

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu

Məmmədov Azad Yahya oğlu

2.      Sosial-iqtisadi məsələlər komissiyası

Əliyev Ələddin Həsən oğlu –sədr

Məmmədov Misgər Yolçu oğlu

Əmirova Tamilla Hüseyn qızı

Zamanova Sevda Xasay qızı

Şabanov Şaban Həsən oğluUmudov Elçin İbad oğlu

3.      Təhsil siyasəti və islahatlar komissiyası

Abdullayev Əfqan Əli oğlu- sədr

Cahangirov Fikrət Fətiş oğlu

Həmidov Samir Sabir oğlu

Cəfərov Amil Müzəffər oğlu

Şahməmmədova Şəfəq İsmayıl qızı

Əliyeva Dürdanə Nəriman qızı

4.      Tələbələrlə iş və əmək bazarı komissiyası

Alıyev Ceyhun Qurbanəli oğlu- sədr

Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı

Zeynalova Sevinc Saday qızı

Məmmədov Raiq Rəşad oğlu

Mehdiyeva Aytəkin Firəddin qızı

5.      Beynəlxalq əlaqələr və informasiya siyasəti komissiyası

Qəribova Jalə Əhməd qızı – sədr

Hüseynzadə Gülnar Cabbar qızı

Qazıyeva Məsməxanım Yusif qızı

Aslanova Zərinə Natiq qızı

Nuriyev Salman Süleyman oğlu

 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

 

  

                     SƏDR:                                         PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

 

                      ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

 

 

Elmi Şuranın 31 mart 2017-ci il tarixli 07 saylı iclas protokolundan

 

Ç I X A R I Ş

 

Elmi Şuranın tərkibi : 30 nəfər

İştirak edir:                  26 nəfər

 

Eşidildi:                                          ADU-da struktur dəyişikliklərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq Pedaqoji (ingilis dili və alman dili üzrə)  və Pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) fakültələrinin birləşməsi haqqında
Qərar: ADU-da struktur dəyişikliklərinin aparılması ilə əlaqədar olaraq Pedaqoji (ingilis dili və alman dili üzrə)  və Pedaqoji (ingilis dili və fransız dili üzrə) fakültələri birləşdirilsin və onların əvəzinə Pedaqoji (Təhsil) fakültə yaradılsın.
 
 
 

Gizli səsvermənin nəticəsi:

Lehinə « 26», Əleyhinə «yox», Etibarsız bülleten «yox»

 

 

 

 

                     SƏDR:                                          PROF. Ə.Ə.ABDULLAYEV

                        ELMİ KATİB:                                     DOS. Ə.M.ABDİYEVA

 

SHARE